DAVID OLSEN

HOME

FOTOGRAFIFER OG TEGNINGER AF ÆLDRE TRÆSKIBE FRA OMKRINGLIGGENDE HAVNE.

  Photos and drawings of old-time wooden ships with relations to neighbouring harbours.

 

 

SNEKKERSTEN JOLLER

 

Snekkersten joller på ”slots fiskeri”efter hornfisk i Øresund udfor Kronborg slot ca 1950.

Kronborg er kendt som kong Hamlets slot i Shakespeare`s berømte tragedie fra 1603”

”Hamlet- prins af Danmark”

¤

Small Snekkersten boats catching garfish in the Sound near Kronborg castle,ab.1950.

Kronborg is known as king Hamlet`s castle in the famous tragedy:” Hamlet-  Prince of Denmark”,

written by Shakespeare in 1603.

 


 

"SØREN FLYVHOLM" (L 84)

NORDSØKUTTER

Fiskekutter bygget i Frederikssund til Thyborøn,marts 1945

Hoveddimensioner:L=16,82m. B=4,70m. D=2,35m.

Hovedmotor:75/85 hk.Hundested

B.R.T.:32t.

-

North Sea cutter built by Frederikssund Shipyard for Thyborøn, march 1945.

Main dimensions: L.=16,82m,---Br.= 4,70m.--D = 2,35m.

Main engine: 75/85 shp."Hundested" semi-diesel.

GRT. = 32 t.


"ØRNANIPAN" (TG.779)

FÆRØKUTTER

Fiskekutter bygget i Frederikssund til Tvøroyri,Færøerne i August 1946.

Hoveddimensioner:L=15,om. B.=4,7m. D.=2,50m.

Hovedmotor: 90/100 hk. Alpha diesel.

B.R.T.=30t.

-

Faroe Island Fishing cutter

Built by Frederikssund Shipyard for Tvøroyri, Faroe Islands,aug. 1946.

Main dimensions . L = 15,00 m.--Br. = 4,70 m.-- D = 2,50m.

Main engine .: 90 /100 Shp. Alpha diesel.

GRT.= 30 t.


"G.C. AMDRUP"

ISHAVSSKIB

Bygget i Frederikssund til Grønlands Styrelse København i august 1947.

Bureau veritas klasse for issejlads.

Hoveddimensioner: L=46.00m.-Br.=11,60m.--D 7,40m / 5,20m

Hovedmotorer: 2stk. 385 Hk/246Kwh.Diesel elektrisk Anlæg.

32 passagerer.--795 kub. meter lastrum.

BRT.=908 t. Dødvægt=578 t

-

B"G.C.Amdrup" is an Arctic sea , Cargo- and passenger vessel

Bureau Veritas Class for Navigation in Ice.

Main dimensions : L :46,00 m---Br. : 11,60 m---D. : 7,40/5,20m.

Main propulsion: 2 of 385hp./ 246 kwh each--Diesel electric generators.

32 Passengers---795cub.m. Cargo hold

GRT. = 908 t.- Deadweight : 578 t.


 "THOMAS RØNN"

NORDSØKUTTER

Fiskekutter bygget i Frederikssund til Thyborøn i oktober 1947.

Hoveddimensioner: L=18,33m./16,80m. Br.=4,85m. D=2,50m.

Hovedmotor = 110/120 HK.Hundested semi diesel.

Kendings Bogstav.--L 29.

Type:35 t Standard.

-

35 GRT. Standard North Sea Cutter

built by Frederikssund Shipyard for Thyborøn, oct. 1947.

Main dimensions: L : 18,33 m/16,8o m---Br. : 4,85 m---D : 2,50 m.

Main engine: 110/120 shp."Hundested " semi-diesel.

Register no : L 29.


"9`SEPTEMBER"

SORTE HAVS TRAWLER.

Fiskekutter bygget i Frederikssund til Varna, Bulgarien i oktober 1948.

Hoveddimensioner: L=23,10m.--Br.=5,70m.--D=3,10m.

Hovedmotor:240 HK. Alpha diesel.

Bureau Veritas Klasse.

BRT.=60 t.

-

Black Sea Trawler

Built by Frederikssund Shipyard for Varna, Bugaria,oct. 1948.

Main Dimensions : L : 23,10 m.---Br.: 5,70 m.---D : 3,10 m.

Main Engine : 240 Shp.Alpha Diesel.

GRT. : 60 t.


 

 "HUGIN"

VIKINGESKIB.

Bygget i Frederikssund til Turistforeningen for Danmark i juli 1949.

Hoveddimemsioner: L,=23,80m.--Br.=5,10m. D=1,75m.

Type.:Klinkbygget af eg.

Sejlareal=40 kvadratmeter. Antal årer =16 stk. sb. og 16 stk. bb.

"HUGIN" blev bygget i anledning af 1500 året for de første danske vikingers landgang i England, og at man fra dansk side ønskede at markere begivenheden med et nyt vikingetogt til England.

Togtet startede d. 6`Juli 1949 i Frederikssund og gik over Esbjerg med ankomst til Broadstairs på Englands syd-øst kyst d. 18`Juli 1949.

"HUGIN " står nu på land i Ramsgate,som et mindesmærke over vikingernes togter over Nordsøen.

-

"Hugin" is a modern vikingship built by Frederikssund Shipyard for "Turistforeningen for Danmark",July 1949---

i.e.1500 years after the first danish vikings made their invasion in England.

For celebration of this anniversery a new viking expedition to England was carried out.

The expedition started on the 6`of july 1949 from Frederikssund via Esbjerg with arrival at Broadstairs on the south-east coast of England, 18 `july 1949.

"Hugin" is now placed on the shore at Ramsgate as a memorial over the vikings expeditions over the North Sea 1500 years ago.

 

 "HUGIN"

VIKINGESKIB.

Vikingeskibets konstruktion er baseret på beskrivelser af udgravede fund i Skandinavien -bortset fra følgende fravigelser:

1. Spanternes surring til yderklædningens 16 bord er ændret til den nutidige metode med spigring.

2. I mangel af beskrivelser af gravfundne skibe forsynet med dragehoved, blev Bayeux-tapetets vikingeskibe i slaget ved Hastings i 1066, forbillede for dragehovedets udformning.

3. Kistebænkene som roerne sidder på, har fået fjernet bagklædningen for at give plads til roernes ben. Dette tyder på ,at datidens kæmper var temmelig små.

-

Vikingeship "Hugin"

Main dimensions : L = 23,80m.--Br. = 5,10m.--D. = 1,75 m.

Type : Clinck`er-built of oak. Sail area = 40 square metre. Number of oars : 16 on each side-sb and port.

The construction of "Hugin" is based on desciptions of excavated vikingships in Scandinavia with following alterations:

  1. The lashings of the frames to outboard planking have been changed to the modern connection with spikes.
  2. The dragonhead on the stem is an imitation of the vikingships on the Bayeux-tapestry,depicting the normann conquest of England 1066.
  3. The oarsmen`s thwarts have been modified to give more room for the oarsmen, by reason of the gigantic vikings actually were rather small men - much smaller than a grown up oarsman is today.


 

"MARIA JULIA"

ISLANDSK FISKERIINSPEKTIONSSKIB.

Bygget i Frederikssund til den Islandske stat i marts 1950.

Hoveddimensioner: L = 30,33m/25,65m. Br.= 6,37m. D=3,25m.

Hovedmotor: 470HK. Petter diesel.

Bureau Veritas klasse.  

-

"Maria Julia"is an Icelandic Fishery Inspection Vessel,

built march 1950 by Frederikssund Shipyard for the Icelandic Government.

Main dimensions: L :30,33m/25,65m.--Br. : 6.37m--- D : 3,25m.

Main engine.: 470 SHP. Petter Diesel

Bureau Veritas Class


 "JENS VÆVER"

FISKERI FORSØGSKUTTER.

Bygget i Frederikssund til det Danske Handelsministerium i maj 1950.

Hoveddimensioner: L=29,09m. Br.=7,00m. D=3,50m.

Hovedmotor: 340/360 HK. Alpha Diesel

BRT.=132,99t. NRT.=38,78t.

Udrustet til vod-, langline-og trawlfiskeri

-

"Jens Væver" is a fishery research -cutter

built, may 1950 by Frederikssund Shipyard for "The Danish Board of Trade".

Main dimensions : L :29,09 m. Br. : 7,oo m. D .: 3,50 m.

Main engine : 340/360 SHP. Alpha Diesel with variable pitch propeller.

GRT.: 132,99 t. NRT. : 38,78 t.

She is equipped for hydrography and for danish seine net,trawl and long-line research-fishing.

 


 "ZVEROBOJ"

RUSSISK SÆLFANGER.

Bygget i Frederikssund til Machinoimport, Moskva i december 1952.

Hoveddimensioner. L:37,60m/34,50m. Br.:7,90m. D.:4,13m.

Hovedmotor.:300/333HK Alpha Diesel

Besætning.:23 mand.

BRT.:285t.

Klasse.:Bureau Veritas, isforstærket med rumbjælker i lasten og dobbelt yderklædning.

Første skib i en serie på 8 stk.

-

Russian Seal-catching-vessel

Built by Frederikssund Shipyard for "Machino import" in Moskva,1952.

Main dimensions : L . 37,60 /34,50 m.--Br. : 7,90 m. D : 4,13 m.

Main engine : 300/333 SHP. Alpha Diesel.

Crew. 23 persons. GRT. 285 t.

Bureau Veritas : Navigation in ice in arctic waters, specially reinforced with exstra beams in hold and double outboard planking.

"Zveroboj" was the first one of 8 sisterships.

¤


  

"DAVID OLSEN"

GRØNLANDS TRAWLER.

Trawler bygget i Frederikssund til den Kongelige Grønlandske Handel,København.1965.

Kendings nummer: GR.6-205.

Hoveddimensioner: Længde=23,30m.- Bredde=6,25m.- Dybde=2,35m.

Hovedmotor:338 HK. Alpha Diesel.

Brutto Register Tonnage=104,,22 t.

"DAVID OLSEN" er det første af 2 søsterskibe til Grønland,som er bygget i Frederikssund.

-

"David Olsen" was the first of two sisterships built by Frederikssund Shipyard for

"Den Kongelige Grønlandske Handel" in Copenhagen, 1965.

Main dimensions : L : 23,30 m. Br. : 6,25 m. D.: 2,35 m.

Main engine : 338 SHP Alpha Diesel.

GRT.: 104,22 t.

 


 

">