TYPE = CONNI

HOME

FOTOGRAFIER OG TEGNINGER AF ÆLDRE TRÆSKIBE MED TILKNYTNING TIL GILLELEJE

( I Gilleleje blev der i perioden fra 1917 til 1970 bygget ialt 220 træskibe)

PHOTOS AND DRAWINGS OF OLD-TIME WOODEN SHIPS WITH CONNECTION TO GILLELEJE.

( Wooden ships to the number of 220 were built in Gilleleje from 1917 and 1970)


HAABET" Reg. No.:H 121

af

GILLELEJE.

 

"HAABET" blev bygget som damkutter i Raa i Sverige i år 1898 til fiskeskipper Pii i Hornbæk.

Fremdrivningen var sejl og hjælpemotor,-- d.v.s .en såkaldt "cykleskrue" forbundet med et motordrevet vodspil på dækket gennem et kædetræk og en vandret aksel.

Under sejl blev skruen løftet klar af vandet og ved vindstille kunne skruen nedsænket give båden en hastighed på ca. 2 til 4 knob. Arrangementet blev senere erstattet af en opretstående,stationær glødehovedmotor.

I Julen 1899 deltog ”HAABET” sammen med to andre fiskekvaser fra Hornbæk i en redningsaktion ved Anholt,hvor distriktslæge Dr.A. Thierry`s søn Raymond var drevet til søs i en jolle.(oplysn.iflg. Særudgave Aug. 2000  : ”100 året for Hornbækfiskernes redningsaktion af Raymond Thierry” udgivet af Hornbækegnens historiske forening.)

"HAABET"-nu med tilnavnet "DEN BREDE"-blev købt til Gilleleje af fiskeskipper Niels Peter Petersen (f.i Raageleje 1875--d.i Gilleleje 1960), der sammen med sin ældste søn Svend Ove(1899--1924) fiskede i Nordsøen i årene efter den første verdenskrig.

-

  "Haabet" was built and registered as"sailing ship with well and auxiliary propeller" at Raa in Sweden in 1898 for skipper Pii ,Hornbæk,Denmark.

The main propulsion was sail,but in calm weather an auxiliary propeller-chaindriven from a seine net winch on deck-could be submerged in water and give the boat a speed about 2-4 knot.

After world war 1914-1918 "Haabet" was sold to N.P.Petersen(1875-1960) in Gilleleje for seine net fishing ,particularly in the North Sea


 "DE 2 BRØDRE"

Foto fra 1901 eller 1902 ved Gilleleje vestre mole,med "DE 2 BRØDRE" forrest i billedet. Ombord i båden ses fra venstre: Kristian Georg Andersen,f.1860---d.1936,og Niels Kristiansen,f 1848. Bådens ejere var brødrene Ferdinand,f.1838---d.1902,og Poul Petersen.f.1846---d.1941. Iflg. opgivende er byggeåret 1846.og båden er købt i Sverige til Gilleleje i 1874. Tonnagen er målt til 7,2.og længden til 30,4 fod.

-

"De 2 Brødre" photographed (1901-1902) when the new harbour mole was built in Gilleleje.

Owners of the boat were the brothers Ferdinand-(1838-1902) and Poul Petersen (1846-1941).

The boat was built in Sweden 1846 and sold to Gilleleje 1874.

Technical data: Length= 30, 40 feet (Danish). Tonnage=7,20 R.T.


"VANADIS" H 263 under sejl.

Fotograferet i sommeren 1909 af Hellen Annamdale

-

"Vanadis" ready for sea.

.Photographed by the british tourist Hellen Annamdale in summer 1909.

 

"VANADIS"

Fotograferet i Gilleleje havn 1909. Reg. no.:H 263. Ejerene var :Otto Svendsen ,Chr. Svendsen,Kristian Andersen og Peter Andersen, Klinkbygget fiskebåd med dam til garnfiskeri om sommeren, krogefiskeri om vinteren og sildefiske med driv-næringer om efteråret.

-

Vanadis" was built at Viken in Sweden 1903 by shipbuilder Janne Hagemann and the cutter was clinker-built and provided with well for live-fish fishery and fish-transport.

She was equipped for net-fishing in summer season(plaice and sole), long-line in the winter(cod) and drift-net during the autumm (herring).

The owners of "Vanadis" were in 1909 Kristian Andersen and Peter Andersen(brothers),Gilleleje,

In 1940 the owner was Christian Svendsen,Gilleleje and in 1946 Jens P. Andersen,Tisvildeleje.


 


 " NAUTIK"

    Fiskekutter med krydserhæk bygget hos Andersen & Ferdinandsen i Gilleleje- ca.1940 til Frode Løth i Hirtshals.

    Under 2`verdenskrig patrouillerede kutteren- nu med reg.no P9 - for Marineministeriet hovedsagelig med kystbevogtningen.

(Se også fiskebåden idag)

    Fishing cutter with cruiser stern built by Andersen & Ferdinandsen in Gilleleje ab.1940 to Frode Løth in Hirtshals.

    During the second world war the cutter was registered under the Danish Marine Ministry and sailed as P9 mainly on patrol for the Coast Guard.

(See also the boat today)


"MIGNON"

Fiskekutter med krydserhæk bygget 1939 hos Andersen & Ferdinandsen i Gilleleje til Esbjerg med Reg. No.:" E. 162".

Fishingcutter with cruiser stern built 1939 by Andersen & Ferdinandsen  in Gilleleje and delivered to Esbjerg with register number "E. 162".


 

"VEGA"

Fiskebåd bygget hos Andersen & Ferdinandsen i Gilleleje ca. 1918 til Peter Andersen i Hornbæk,som en af de første kravel-byggede både fra Gilleleje.Typen er "HAJ" til snurrevod i Øresund.

-

"Vega" was built 1918 in Gilleleje for Peter Andersen,Hornbæk as one of the first carvel-built, elliptical stern , Shark-type cutters from Gilleleje. The cutter was fitted out for danish seine net fishery in Øresund and the southern part of Kattegat.


"ASTA H320"

Fiskekutter bygget hos Andersen & Ferdinandsen i Gilleleje  i 1962 til Einar Hansen fra Stavreby

til fiskeri i Kattegat

Fishing cutter built in Gilleleje 1962 to Ejnar Hansen,Stavreby for fishing in Kattegat

  .Film af stabelafløbning fra  værftet.

(A film of launching "ASTA" from the ship-yard)

 

 

 

 

Asta på fiskeri i Kattegat

Kutteren er udrustet til trawl-fiskeri efter bl.a. hummer.

Motoren er på 110 bhk,og tonnagen er 18,7 grt

The cutter is equipped for lobster fishery. The semi-diesel engine is 110 bhp and tonnage measured to 18,7 grt.

 

"JUNO"

 Fiskebåd bygget hos Andersen & Ferdinandsen i Gilleleje til Skagen omkring 1930. Kendings bogstav er S 72. Udrustet til fiskeri med snurrevod.

-

"Juno" was built ab.1930 in Gilleleje and registered in Skagen as S.72. Equipped for Danish-seine-net fishery.


"ANE DORTHEA"

ER BYGGET I GILLELEJE  HOS ANDERSEN & FERDINANDSEN i Gilleleje OG LEVERET TIL FREDERIKSHAVN CA. 1930 OG ER

AF

"PROTO-TYPE 32 BRT."

HOVEDDIMENSIONER

LÆNGDE=55 FOD -0 TOM., BREDDE=15 FOD-0 TOM., DYBDE=7 FOD 6 TOM.

HOVEDMOTOR:

VØLUND C. 100 HK GLØDEHOVED-MOTOR M. STILBAR SKRUE.

UDRUSTET TIL SNURREVODS FISKERI I NORDSØEN.

I PERIODEN FRA 1929 TIL 1939 ER DER I GILLELEJE AF ANDERSEN & FERDINANDSEN BYGGET 18 KUTTERE AF DENNE TYPE HOVEDSAGELIG TIL NORDJYLLAND, MEN OGSÅ EN ENKELT TIL GRIMSBY ("MASTER JOHN").

-

PROTO-TYPE: 32 GRT.

Main dimensio"Ane Dorthea" was built ab. 1930 in Gilleleje and delivered to Frederikshavn .

ns:Length=55`0", Breadth=15`0", Depth=7`6" (Danish measure)

Main-engine=Vølund ab. 100 shp semi-diesel motor with variable pitch propeller.

Equipped for seine-net fishing in the North Sea.

(Cutters of this type to a number of 18 was built in Gilleleje during the period from 1929 to 1939 )


 " KAREN"

Fiskebåd bygget hos Andersen & Ferdinandsen i Gilleleje til Thyborøn c. a 1930 .Snurrevods kutter med eliptisk hæk. Målt til 22 Brutto Register Tons.

-

"Karen" was built in Gilleleje ab. 1930 for an owner at Thyborøn. Fitted out as seine-net cutter with elliptical stern. "Karen" was measured to 22 GRT.


" WINNA"

Fiskebåd bygget hos Andersen & Ferdinandsen i Gilleleje til Skagen i år 1933,som første krydserhæk fra Gilleleje. Målt til 20 B.R.T.

Se også Winnas historie på "Skagen kuttere"

 

-"Winna" was built for Skagen and was the first "Cruiser-stern -cutter" Type from Gilleleje. Tonnage=20 GRT.

See also the history of Winna on  "Skagen kuttere"


" ELINOR"

Fiskebåd bygget hos Andersen & Ferdinandsen i Gilleleje til Esbjerg c.a. 1938. Kendingsbogstav.E 528.

-

"Elinor" was built 1938 in Gilleleje for an owner in Esbjerg. Registation No E. 528.


 

"CHR. SCHRØDER"

Bygget hos Andersen & Ferdinandsen i Gilleleje til Esbjerg i 1947. Længde=22,90 m.Bredde=5,65m. Dybde =3,06m. Rumindhold af lastrum=80 kub. m.

Motor=240 hk. Alpha diesel med hyd. omstyring. Besætning=8 Mand. Brutto Reg. Tonnage.=75 tons.

"CHR. SCHRØDER" blev udrustet til snurrevods- og trawlfiskeri i Barentshavet og ved Grønland. I de følgende år blev der foretaget en del rejser,hvor fangsten blev landet i England. Men da fiskeriet viste sig at være urentabelt,blev kutteren solgt til Ceylon for forsøgsfiskeri i Det Indiske Ocean.

-

"Chr.Schrøder" was built in Gilleleje and delivered to skipper Carl Schrøder in Esbjerg 1947.

Length= 22,90m. Breadth= 5,65m. Depth=3,o6m.

Capacity of fish-hold=80 cub.m.--Tonnage=75 GRT.--Crew= 8 persons.

Main.engine: 240shp. Alpha Diesel with variable pitch propeller --hydraulically operated.

(This variable pitch propeller was the very first "hydraulically" operated from the Alpha factory.)

"Chr.Schrøder" was equipped with gear for Danish-seine-net-- and Trawl fishing in the Barents Sea and the waters near Greenland .

During the years several fishing expeditions were made and the catching landed in England.

When this fishery became nonprofitably, the cutter was sold to Ceylon for research-fishery.


          ANINE JØRGENSEN. S.265

Kutteren er bygning no.157 fra Gilleleje bådebyggeri til Skagen i 1950.

               Hoveddimensioner :  L=54,4.  B=16,4 og D= 7,3 feet

    Tonnage:c.41 brt.

    Motor: 2 cyl.120/140 hk Hundested semi diesel.

 Se også Anines  historie på "Skagen kuttere"

Building no.157.from Gilleleje to Skagen in 1950.

Length: 54,4, Breadth: 16,4, Depth: 7,3 feet.

Main-engine: Hundested semi-diesel,type 2.cyl. 120/ 140 hk. Hundested semi diesel

Tonnage=41 brt 

See also the history of Anines on  "Skagen kuttere"


4 GRØNLANDSKUTTERE

4 GRØNLANDS KUTTERE bygget i Gilleleje af Andersen & Ferdinandsen fotograferet ved afleveringen til Den Kongelige Grønlandske Handel i København. Indrettet og udrustet med hydrauliske spil for langline og garn fiskeri langs de grønlandske kyster.  

4 Greenland-cutters (Sisterships) were built in Gilleleje for fishing in the coastal waters of Greenland. They were allequipped with hydraulic winches for long-line-- and net-fishery. Owner was "Den Kongelige Grønlandske Handel.in Copenhagen "


CHR. BACH

Fotograferet på prøveturen efter at være bygget i Gilleleje af Andersen & Ferdinandsen til J.C.C.BACH i Lynæs i 1953.

Rigget som galease med 119 HK. hjælpemotor, hovedsageligt beregnet til transport af cement fra Aalborg.

-"Chr.Bach" photographed on trial in Gilleleje, where she was built 1953,for J.C.C.Bach at Lynæs.

"Chr. Bach" was at that time rigged as Ketch with 119 shp. "Hundested motor".(Sail and auxiliary motor) and was intended for transport of cement from Aalborg to others Danish harbours.

 

CHR. BACH

Lasteevnen chr.bach var 135 t.dw. all told. Og Netto tonnagen=47 t.svarende til en Brutto tonnage på 100 t.

Skibets hoveddimensioner: Længde over alt:27,80 m. Bredde på spant :6.85m Dybde midtskibs :2 78m

Efter at være blevet solgt til Mr. Henderson i Grimsby i 1976,blev skibet rigget om til Brigantine på værft i Inverness i Skotland. Samtidig blev der indrettet aptering for 10 passagerer 0g 12 besætnings medlemmer.

-

"Chr.Bach" was sold to mr.Henderson in Grimsby 1976 and furnished with accommodation for 10 passengers and 12 crew ,.and at Inverness Shipyard ,Scotland rigged as Brigantine for tourist cruise abroad.

Deadweight= 135 t all told. GRT.=100t.---NRT.=47t. Length o.a.= 27,80m.--Breadth = 6,85m. Depth = 2,78m.

 

"LILLE BJØRN" (ex. chr. bach)

1981 blev "CHR. BACH" købt af Tvind skolerne på Barbados,hvor den sejlede med millionærer i Det Karibiske Hav .Herefter blev skibet hjemskrevet i Nyborg under navnet "LILLE BJØRN" Se Lille bjørn på værft i Åbenrå

1989 kom "LILLE BJØRN" tilbage til England, idet den blev indregistreret i Norwich`"The small school",som er en del af Tvind skolerne.

(Se også bogen " Great sailing ships of the world. Chapman side 158)

-

"Chr. Bach" was later on ,1981 -when sailing tourist cruise in the Caribbean-sea -bought at Barbados by "Tvind Schools"and returned to Denmark and was registered in Nyborg as"Lille Bjørn"Lille bjørn visit Åbenraa shipyard

"Lille Bjørn"is now back in England registered in Norwich as sailing part in "The Small School".

(Have a look at the book " Great sailing ships of the world. Chapman page 158)


M/F "RAVNSBORG"

Er bygget i Gilleleje af Andersen & Ferdinandsen til H.J.Ravnsborg,Juelsminde i 1950,og er en gods- og passagerfærge for ruten Horsens-Snapstun-Hjarnø-Endelave. Brutto Register Tonnagen er 61t og dieselmotoren er på 119 HK.

Færgen er indrettet med ly for 30 passagerer,lastrum for stykgods og et særligt rum for transport af kreaturer eller heste..

M/F "Ravnsborg" was built 1950 in Gilleleje by "Andersen & Ferdinandsen" as a cargo and passenger-ferry for Horsens-Endelave route. Main engine = Alpha diesel of 119 shp. --- Tonnage = 61 GRT. Se også færgen idag nu. "Sorte Louis"

"Ravnsborg" was furnished with accommodation for 30 deck passengers, a hold for general cargo and a room on deck for transport of cattle or horses. A special arrangement was made for transport of a car or vehicle on deck. See also the ferry today. "Sorte Louis"


 

M/V "HUNTRESS"

ER BYGGET I GILLELEJE  HOS ANDERSEN & FERDINANDSEN OG LEVERET TIL GIRVAN I SKOTLAND I 1970

Gross Register Tonnage :---24,80 G.R.T.

HOVEDDIMENSIONER:

LÆNGDE OVER ALT---15,85 M. BREDDE PÅ SPANT---4,81 M. DYBDE---2,35 M.

HOVEDMOTOR:

SCANIA-VABIS DIESEL 6 CYLINDER 205 HK. VED 1800 OMD./MIN.

REDUKTIONS GEAR OG OMSTYRING.

SKRUE MED 4 STK. FASTE BLADE

ELEKTRISK ANLÆG: 24 VOLT.

KAPACITETER:

LASTRUM- - - -24 KUB. M.

BRÆNDSELS OLIE- - - - 4,00 KUB. M.

FERSK VAND- - - - 0,25 KUB.M.

KUTTEREN ER UDRUSTET TIL TRAWL-FISKERI I " DET IRSKE HAV" OG I ATLANTEN NORD FOR HEBRIDERNE OG ER SOM BYGGE NUMMER 220 FRA ANDERSEN & FERDINANDSEN I GILLELEJE DEN SIDSTE KUTTER FRA FIRMAET.

-

M/V "Huntress" was built 1970 in Gilleleje for J.Johnston, Girvan,Scotland .

GRT. = 24,80 t,---Length o.a.= 15,85m.--- Breadth moulded = 4,81 m.--- Depth =2,35 m.

Main-engine = Scania.Vabis diesel 6 cyl. 205 shp.at 1800 r/m.

Reduction- and reverse-gear for fixed propeller.---24 Volt electr. Installation.

Capacities: Hold = 24.0 cub.m.---Fuel oil = 4.o cub. m--.-Fresh water= 0,25 cub.m.

The cutter was built for trawl-.fishery in "The Irish Sea" and in the Atlantic Ocean at the Hebrides.

 

¤

ANTON

(Proto-typen "CONNI")

 

Ud over M/V Huntress blev der bygget ca. 15 andre fiskebåde af proto-typen Conni . Conni som var den første i serien sejler nu som miljøkutter under navnet "ANTON"  Se også foto af Conni / Anton på  Fiskerikollektivet og Fisker Forum)

Hør radioudsendelsen om Anton på P1 "Talestol for et rent  hav"

 

(In addition to the M / V HUNTRESS was built ca. 15 fishingboats of  proto-type Conni. Conni which was the first in the series now sailing as environment cutter under the name "Anton" See also photos of Conni / Anton on Fiskerikollektivet and Fisker Forum)

 

ANTON

(Proto-typen "CONNI")

 

 

 

ANTON

(Proto-typen "CONNI")

 

">